JUDO U SUSTAVU ODGOJA I IZOBRAZBE

Judo se gotovo potpuno razlikuje od drugih sportova, a u hijerarhiji je jedan od važnijih borilačkih sportova. Osnovni smisao bavljenja judom usko je definiran, od samih početaka temelji se na psihosomatskom razvoju te stvaranju natjecateljskog duha, ali ujedno razvija i socijalizaciju svih dobnih kategorija. Treneri koji bi u pravilu trebali biti obrazovane osobe u praksi bi trebali provoditi odgojno-obrazovni proces kako bi mlade ljude učili pravim vrijednostima juda kao što su  samokontrola, pozitivan sustav vrijednosti i sportski odgoj. Budući da se judom više nego drugim sportovima može utjecati na transformaciju antropoloških obilježja  pojedinca judo je sport  koji ima važno mjesto s u sustavu tjelesne i zdravstvene kulture te je dominantan  u institucijama kao što su vojska i policija .Judo je sport u kojem je cilj svladati protivnika po čvrsto određenim pravilima, a to je moguće jedino učiniti uz visoku razinu motoričkih te tehničko taktičkih sposobnosti. Iako su motoričke sposobnosti jedan od najvažnijih čimbenika juda, kvalitetnog protivnika se ne može pobijediti samo uz pomoć motoričkih sposobnosti već je nužno koristiti i intelektualne sposobnosti. Procesom učenja i vježbanja juda, koji je vrlo zahtjevan i naporan sport ne djeluje se samo na motoriku i intelekt već na stvaranje tipične strukture osobnosti te dugotrajno treniranje i nastupanje na natjecanjima pomaže pri kontroli vlastitog ponašanja. Odgoj judaša događa se primarno na judo treninzima i natjecanjima, ali ne treba zaboraviti  mjesta kao što su logorovanja ili putovanja. Judo u odgojnim svrhama jasno je vidljiv u ceremonijalnom pozdravljanju, poštivanju starijih autoriteta te dostojanstvu u porazu i pobjedi. Potvrdu  vrijednosti juda u transformaciji sposobnosti i osobine djece i mladih donijela su istraživanja cijenjenih  judaša Došena, Banovića Kuleša koji su ustvrdili da  se su stalnim treningom juda izazivaju veće promjene psihosomatskog statusa djece i mladih, nego bavljenjem nekim drugim kineziološkim aktivnostima, odnosno tradicionalnim oblicima tjelesnog vježbanja. ( Kuleš, B. (2008.) . Trening judaša. Zagreb : Kugler )

_DSC2160

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s